Publicaties

Publicaties

Het doel van het platform is: alle mensen in Nederland goed aan het werk. Om dit te realiseren moeten we werken, leren en verzekeren anders inrichten. De projecten in het eerste jaar van het platform, de tweede helft van 2018 en de eerste helft van 2019, zijn analytisch en stellen de vraag: ‘hoe werkt de arbeidsmarkt nu rond leren, werken en verzekeren?’ Om deze vraag te beantwoorden, zijn drie projecten uitgevoerd. In het eerste project staat de huidige situatie rond leren, werken en verzekeren in Nederland centraal: Nederland kan beter werken. In het tweede project is een inventarisatie gemaakt van inspirerende voorbeelden van wetgeving en regelingen uit het buitenland op het gebied van leren, werken en verzekeren. Het derde onderdeel van de analysefase is gericht op het verwerven van een goed overzicht van, en inzicht in hoe in Nederland veranderingen op het gebied van leren, werken en verzekeren tot stand komen: Het Nederlandse consensusmodel. Al deze analyses hebben geleid tot onze visie op hoe Nederland beter kan werken. We hebben hier onze eindpublicatie aan toegevoegd: Investeren in mensen. Zo geven we bouwstenen voor een regeerakkoord. De vervolgstudie Naar een schokbestendiger arbeidsmarkt verwerkt de ervaringen met corona en wat die voor de arbeidsmarkt betekenen. Ook in dit rapport zitten concrete bouwstenen voor een nieuw regeerakkoord.