Publicaties

Publicaties

Het doel van het platform is: alle mensen in Nederland goed aan het werk. Om dit te realiseren moeten we werken, leren en verzekeren anders inrichten. Het platform heeft in hiervoor eerst de vraag ‘hoe werkt de arbeidsmarkt nu rond leren, werken en verzekeren?’ beantwoord. Om deze vraag te beantwoorden, zijn drie projecten uitgevoerd. In het eerste project staat de huidige situatie rond leren, werken en verzekeren in Nederland centraal: Nederland kan beter werken. In het tweede project is een inventarisatie gemaakt van inspirerende voorbeelden van wetgeving en regelingen uit het buitenland op het gebied van leren, werken en verzekeren. Het derde onderdeel van de analysefase is gericht op het verwerven van een goed overzicht van, en inzicht in hoe in Nederland veranderingen op het gebied van leren, werken en verzekeren tot stand komen: Het Nederlandse consensusmodel. Al deze analyses hebben geleid tot onze visie op hoe Nederland beter kan werken. We hebben hier onze eindpublicatie aan toegevoegd: Investeren in mensen. De vervolgstudie Naar een schokbestendiger arbeidsmarkt verwerkt de ervaringen met corona en wat die voor de arbeidsmarkt betekenen. In de publicatie Naar een goed werkende infrastructuur voor de arbeidsmarkt heeft het platform de governance en ontwerpprincipes van het Werkhuis verder uitgewerkt.