vrijdag 03 april 2020

Nederland kan beter werken. De uitdagingen op en rond de Nederlandse arbeidsmarkt

Nederland prijkt bovenaan menig internationaal ranglijstje. Er is veel reden voor tevredenheid met hoe Nederland is ingericht en georganiseerd. Het doel van deze studie is om na te gaan hoe Nederland (desondanks) nog beter kan en om hierover overeenstemming te bereiken. Als we Nederland nóg mooier willen maken, moet er eerst overeenstemming zijn over hoe het nu is.

Cover Nederland kan beter werkenNederland is een topland als het gaat over werken en onderwijs, maar kan ook nog zo veel mooier. Dat is de hoofdboodschap van deze concept-studie. De kern van dit onderzoek wordt gevormd door een analyse van hoe het er op en rond de arbeidsmarkt in Nederland nu voorstaat.
In 2018 hebben wij, de deelnemers aan het platform, het Platform de Toekomst van Arbeid opgericht. We delen de analyse dat Nederland stappen vooruit kan en moet zetten rond leren, werken en verzekeren. Er liggen volop kansen rondom dit thema. Een nadere beschrijving van de doelen en de samenstelling van het platform is opgenomen achterin deze publicatie.
Deze studie is gemaakt door De Argumentenfabriek in opdracht van het platform. De inhoud is gemaakt op basis van analyses op de fabriek en denksessies met deskundigen. Hieraan hebben een kleine honderd mensen uit de wereld van werken, leren en verzekeren deelgenomen, variërend van beleidsmedewerkers van ministeries en academici tot vertegenwoordigers van groepen zoals jongeren, werkenden, uitkeringsgerechtigden en werkgevers.

Download 'Nederland kan beter werken'