zondag 05 april 2020

Lessen uit het buitenland. Organisatie van werk in dertig inspirerende voorbeelden

Cover Lessen uit het buitenlandWet- en regelgeving rond werk heeft een lange historie en kent onderling veel dwarsverbanden. Deze onderlinge afhankelijkheden maken hervorming ingewikkeld. De padafhankelijkheid zit ook verankerd in ons denken over de inrichting van de stelsels rond leren, werken en verzekeren. We denken vanuit de Nederlandse praktijk, vanuit de Nederlandse historie en de Nederlandse normen en waarden. Met altijd in ons achterhoofd de kwestie van politieke haalbaarheid in een coalitieland. Dit maakt nieuw denken over de inrichting van werken, leren en verzekeren er niet makkelijker op. Daarom richten we in deze studie de blik op het buitenland om te kijken welke beleidselementen uit het buitenland ons zouden kunnen inspireren. We inventariseren voorbeelden uit het buitenland die laten zien hoe arbeidsmarktbeleid, in ruime zin, ook anders kan. Welke keuzes maken andere landen rond werkgelegenheid, onderwijs en inkomenszekerheid? Het resultaat is dit boek met zo’n dertig voorbeelden. Deze voorbeelden hebben we niet gekozen omdat we ze voorstaan, we vinden niet dat Nederland deze voorbeelden onverkort zou moeten overnemen. We laten ze hier zien om ons denken losser te maken en zo vooruit te helpen.

Download 'Lessen uit het buitenland'