zondag 30 oktober 2022

Naar een goed werkende infrastructuur voor de arbeidsmarkt

De arbeidsmarktinfrastructuur moet het mensen en organisaties makkelijk maken hun weg te vinden op de arbeidsmarkt: mensen kunnen zich makkelijker en beter blijven ontwikkelen, ze zijn beter in staat te (blijven) werken en ze zijn zekerder van hun inkomen. Bedrijven en organisaties hebben met een goed functionerende arbeidsmarktinfrastructuur meer en betere mensen om mee samen te werken.

In meerdere publicaties hebben diverse partijen de afgelopen jaren voorstellen gedaan voor verbeteringen van de arbeidsmarktinfrastructuur. Het uitbreiden van de huidige arbeidsmarktinfrastructuur met als doel de overgang van-werk-naar-werk en van-uitkering-naar-werk te vergemakkelijken en structureel vorm te geven, is ook opgenomen in het Coalitieakkoord van kabinet Rutte IV. Ondanks dat er veel goede ideeën, richtingen en aanbevelingen op papier staan, ontbreekt het vooralsnog aan een gezamenlijke richting en vooral uitwerking hiervan.

In deze publicatie doen ABU, Cedris, MBO Raad, NRTO, OVAL en het Verbond van Verzekeraars namens het Platform de Toekomst van Arbeid, op basis van het vele werk dat er al ligt, een samenhangend voorstel voor de uitwerking van een goed functionerende arbeidsmarktinfrastructuur. Het doel hiervan is om de weg naar werk voor iedereen

toegankelijk en bereikbaar te maken. Het platform wil een toekomst waarin zoveel mogelijk mensen goed werk hebben en zich kunnen blijven ontwikkelen. Blijven investeren in mensen is noodzakelijk voor het welzijn van mensen, het verdienvermogen van organisaties en een florerende samenleving.

Download hieronder 'Naar een goed werkende infrastructuur voor de arbeidsmarkt'

Tags: