maandag 30 november 2020

Naar een schokbestendiger arbeidsmarkt

In dit vervolg op ‘Investeren in mensen’ analyseert het Platform de Toekomst van Arbeid de gevolgen van de coronacrisis op onderwijs, arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Helpt het pakket maatregelen uit Investeren in mensen de arbeidsmarkt robuuster te maken? Ja, is het korte antwoord. Moeten er extra maatregelen getroffen worden naar aanleiding van de coronacrisis? Ja, een weerbaarheidsreserve voor zelfstandig ondernemers is geen luxe maar noodzaak. Zo wordt de Nederlandse arbeidsmarkt nog stootvaster. 

Eind juni 2020 nam Koolmees van Sociale Zaken het plan Investeren in mensen in ontvangst, een samenhangend pakket maatregelen op en rond de arbeidsmarkt met als hoofddoel de waarde van werk in Nederland te vergroten. Dit plan bevat, zoals de ondertitel ook luidt, bouwstenen van een regeerakkoord over werken, leren en verzekeren.

Investeren in mensen is bedoeld als een cadeau van het Platform de Toekomst van Arbeid aan Nederland, niet in de laatste plaats aan de politieke partijen die zich voorbereiden op de Kamerverkiezingen in maart 2021. Het is een concrete uitwerking van de visie van het platform, zoals in 2019 uiteengezet in De opwaardering van werk. Deze visie vertoont veel overeenkomsten met het eerder dit jaar gepubliceerde advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Het betere werk. En ze is in lijn met de geest van het rapport van de commissie-Borstlap, In wat voor land willen wij werken?

Een waardevol cadeau? Jazeker. Uitvoering van de concrete plannen van het platform zou Nederland sterker en rijker maken, zo blijkt uit de doorrekening ervan door SEO Economisch Onderzoek. Voert het komende kabinet deze voorstellen uit, dan nemen niet alleen de economische groei en de werkgelegenheid toe, maar stijgt ook de welvaart in ruimere zin en maken we de arbeidsmarkt toegankelijker en toekomstbestendiger.

Ten tijde van de presentatie van Investeren in mensen was de coronacrisis een paar maanden oud en was het plan al in uitvoering om het vervolg te maken dat nu voor u ligt. Door de coronacrisis drongen zich twee vragen op. Ten eerste de vraag naar de robuustheid van de plannen uit Investeren in mensen. Zou Nederland beter af zijn geweest in de coronacrisis als de plannen al waren uitgevoerd?
Anders gesteld: draagt het pakket maatregelen uit Investeren in mensen bij aan de schokbestendigheid van economie en arbeidsmarkt? En de tweede vraag: leren we van de coronacrisis nieuwe dingen die aanleiding zijn om het pakket maatregelen uit te breiden, te verbeteren?

We zijn blij dat we deze vragen nu in deze publicatie kunnen beantwoorden. Kort gezegd: ja, het pakket maatregelen in Investeren in mensen draagt bij aan de robuustheid van economie en arbeidsmarkt. En ja, voor de financiële weerbaarheid van zelfstandig ondernemers zijn aanvullende maatregelen wenselijk.

We hopen met deze publicatie nog een extra impuls te geven aan overheidsbeleid dat de waarde van werk in Nederland vergroot.

Sieto de Leeuw en Jurriën Koops, ABU
Desiree Curfs en Arend Pieterse, Cedris
Michiel de Wilde en Peter Brouwer, Goldschmeding Foundation
Paul Oomens en Frank van Hout, MBO Raad
Ria van ’t Klooster en Marcel van Bronswijk, NRTO
Anne Megens, AWVN
Harold Herbert en Antoine Reijnders, Verbond van Verzekeraars
Gijs van Rozendaal, Kindcentra 2020
Aart van der Gaag, Hans Kamps en Fred van Haasteren

Over de voorstellen dachten mee:
Tof Thissen, Rob Witjes en Ellen Jacobs, UWV Werkbedrijf

Download 'Naar een schokbestendiger arbeidsmarkt'

Tags: