woensdag 22 april 2020

De opwaardering van werk. Een visie op een beter werkend Nederland

Cover De opwaardering van werkAlle mensen goed aan het werk, dat is het doel van het Platform de Toekomst van Arbeid. Het afgelopen jaar hebben we een analyse gemaakt van de huidige situatie rond leren, werken en verzekeren. Nederland scoort daarin op veel fronten goed, maar we zijn ervan overtuigd dat het beter kan en moet. We denken dat er breed overeenstemming is over de door ons beschreven uitgangssituatie (Nederland kan beter werken, Kalshoven, Kossen en Zonderland, 2019). Samen met De Argumentenfabriek presenteren we nu de visie op het ideale Nederland, mede op basis van de input van ruim honderd mensen. Een visie die kan worden omschreven als een droom of een ideaalbeeld. Een visie waarmee we een beweging op gang willen brengen. Daarmee zijn we er nog lang niet. De visie en beweging is mooi, maar de concretisering is de echte uitdaging. Die uitdaging gaan wij aan. Dat begint met het bedenken van de noodzakelijke aanpassingen van de inrichting van leren, werken en verzekeren. Ons uiteindelijke doel is dat de noodzakelijke aanpassingen ook daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden. Misschien niet allemaal. Van belang is dat er betekenisvolle stappen gezet worden in de richting van het optimaliseren van de waarde van werk. Wij hopen dat u met ons op basis van deze visie deze stappen wilt zetten.

Download hieronder 'De opwaardering van werk'