maandag 22 juni 2020

Eind goed, al goed?

Zo’n dikke twee jaar geleden kwamen Hans Kamps, Fred van Haasteren, Aart van der Gaag en de mannen van De Argumentenfabriek, Frank Kalshoven en Kees Kraaijeveld, bij elkaar. Aanleiding was een artikel over veranderingen op het gebied van contracten, sociale zekerheid en transities op de arbeidsmarkt dat eerstgenoemde drie geschreven hadden.

Om een lang verhaal kort te houden: hieruit werd het platform toekomst van arbeid, PTA, geboren. Er werden financiers gezocht. Goldschmeding Foundation en diverse ministeries stapten in. Nog belangrijker: partners werden gevonden, alle betrokken op de arbeidsmarkt zoals AWVN, UWV, ABU, CEDRIS, Verbond van Verzekeraars, MBO Raad en vele andere. Prominenten uit deze koepels werden, zonder last en ruggenspraak, lid van het platform als uitvoerende leden. De meeste van de organisaties betaalden mee, sommige alleen in menskracht – maar dat is evenveel waard. Eerstgenoemde drie heren werkten als vrijwilliger jaren aan het werk van dit platform.

De eerste producten, alle in schrift en digitaal verschenen, waren al hoopvol, “Lessen uit het buitenland“, “Het Nederlands consensusmodel” ( het beste ooit over de polder geschreven ) en een visie “Nederland kan beter werken“. Aan deze producten werkten een keur aan experts mee, honderden, de meesten uit de praktijk, maar uiteraard ook uit de wetenschap, CPB, etc .

En nu is daar straks het eindproduct “Investeren in mensen”. Een brede aanpak – veel breder dan wij ooit in ons artikel bedoelden, dat wordt duidelijk in dit boekje, het begint al met het jonge kind en diens opleiding – maar alle zaken, die wij als schrijvers van bedoeld artikel wilden, zijn uitgewerkt: een visie op andere contractuele vormen op de arbeidsmarkt, op vernieuwde activerende sociale zekerheid en op noodzakelijke transities.

Uiteraard werden we gedurende de rit geïnspireerd door anderen, zoals de comissie-Borstlap of de WRR. Wat ons onderscheidt, is dat we veel verder gingen. SEO heeft alles wat wij nodig vinden uitgerekend en zoals Frank Kalshoven zei, er is nog nooit een rapport verschenen met zo’n goed rapportcijfer!

Ik ga hier niet in op de inhoud, lees het rapport zelf maar, na 30 juni is het voor iedereen beschikbaar. Laat je erdoor inspireren, laten politieke partijen dit gedachtengoed meenemen in hun verkiezingsprogramma’s. We hopen dat volgende kabinetten grote delen (liefst alles!) van onze visie meenemen in hun beleid.

Het is veel meer geworden dan ik verwacht had, dieper én breder. De Coronacrisis was uiteraard niet voorzien, maar toont aan dat veranderingen harder dan ooit nodig zijn. Zonder het woord Corona passen onze gewenste veranderingen toch bij het antwoord.

Het was geweldig om te doen: samenwerken met zoveel inspirerende mensen, waarmaken van idee tot werkelijkheid. Jammer dat het afgelopen is.
En dat is tegelijkertijd mijn enige kritiek. Onze bedoeling was een permanent platform, want heb je eenmaal de toekomst beschreven, dan komt de nieuwe er alweer aan. Wie weet vinden we ooit nog een partij die dat wil en kan financieren.

Aart van der Gaag