dinsdag 01 december 2020

‘Een flinke stap verder’

Wouter Koolmees ontving vervolgrapport ‘Naar een schokbestendiger arbeidsmarkt’

Nieuwe adviezen van het Platform Toekomst van Arbeid (PTA) in een analyse van de effecten van de coronacrisis op de arbeidsmarkt. 

  • De financiële weerbaarheid van zelfstandig ondernemers moet beter. Zij blijken het meest kwetsbaar tijdens de coronacrisis.
  • Ook andere werkenden kunnen beter door de crisis komen. Dat kan door de WW in te zetten als springplank naar werk.


Maandagmiddag 30 november nam Wouter Koolmees (minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op zijn ministerie het rapport “Naar een schokbestendiger arbeidsmarkt” in ontvangst van Sieto de Leeuw (ABU) in bijzijn van Anne Megens (AWVN) en Frank Kalshoven (De Argumentenfabriek).

Eind juni 2020 nam Koolmees van Sociale Zaken het plan ‘Investeren in mensen‘ in ontvangst, een samenhangend pakket maatregelen op en rond de arbeidsmarkt met als hoofddoel de waarde van werk in Nederland te vergroten. Dit plan bevat, zoals de ondertitel ook luidt, bouwstenen van een regeerakkoord over werken, leren en verzekeren. Frank Kalshoven: “Dit vervolg op ‘Investeren in mensen’ móest geschreven worden omdat de Nederlandse arbeidsmarkt stootvaster moet worden.” In de nieuwe studie, ‘Naar een schokbestendiger arbeidsmarkt’, analyseert het Platform de Toekomst van Arbeid de gevolgen van de coronacrisis op onderwijs, arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Helpt het pakket maatregelen uit Investeren in mensen de arbeidsmarkt robuuster te maken? Kalshoven: “Ja, is het korte antwoord. Maar er moeten ook extra maatregelen getroffen worden naar aanleiding van de coronacrisis. Een weerbaarheidsreserve voor zelfstandig ondernemers is geen luxe maar noodzaak.”

Wouter Koolmees noemt het rapport “een flinke stap verder. Er is de afgelopen paar jaar erg veel goed werk verzet door de commissie Borstlap, WRR en Platform Toekomst van Arbeid. Het is mooi om te zien dat diverse politieke partijen onderdelen van het gedachtengoed nu opnemen in verkiezingsprogramma’s.” De minister gaf bij de ontvangt ook aan dat het om ideeën voor een nieuw kabinet gaat en dat de precieze vormgeving van een en ander nog wel voor discussie zal zorgen. Hij roemt de samenwerking van de diverse partijen in het platform maar waarschuwt ook dat er nog te weinig aandacht is voor de infrastructurele uitvoerbaarheid. Anne Megens (AWVN) wijst erop dat er in het rapport diverse varianten van weerbaarheidsreserve voor zelfstandig ondernemers zijn opgenomen waarvan ook zeer gemakkelijk uitvoerbare. Sieto de Leeuw overhandigt ten slotte het rapport officieel aan Wouter Koolmees. “We zijn ons ervan bewust van hoe gevoelig zaken als de WW zijn in Nederland. Toch hebben we juist in dit platform geprobeerd om waardevrij met elkaar van gedachten te wisselen om Nederland een stukje beter te maken.” Het rapport zal, net als de rapporten van de commissie-Borstlap en WRR, een rol spelen in de komende Tweede Kamer-verkiezingen en de daaropvolgende formatie.

Download ‘Naar een schokbestendiger arbeidsmarkt’

Tags: