donderdag 17 december 2020

Wat is nieuw?

Wetenschapper, journalist/columnist en ondernemer Frank Kalshoven beschouwt wat ‘Naar een schokbestendiger arbeidsmarkt‘ toevoegt aan het eerder verschenen rapport ‘Investeren in mensen‘. 

Dat ‘Investeren in mensen’ op lange termijn goed is voor Nederland wisten we al. Meer scholing, meer werk, minder uitkeringen, hogere lonen, en een batig saldo voor de schatkist. Het is structureel een rapportcijfer om te zoenen.
Wat we nog niet wisten is dat het plan óók de schokbestendigheid van de economie vergroot.
Huiselijk gezegd: als de voorstellen uit ‘Investeren in mensen’ in maart 2020 al waren ingevoerd, was de klap van de coronacrisis minder hard aangekomen. Een plan dat niet alleen de economie structureel versterkt, maar ook de arbeidsmarkt beter bestand doet zijn tegen conjuncturele neergangen en crisis, is niet zomaar een goed plan. Het is een erg goed plan. Dit scheelt een hoop werk tijdens de formatie.

Wat nog meer nieuw is? Investeren in mensen bevat een omissie, en die is nu gecorrigeerd. Inkomensverlies van zelfstandigen door arbeidsongeschiktheid was in de plannen al opgenomen, maar inkomensverlies door crisis niet. De coronacrisis laat zien dat veel zelfstandigen economisch kwetsbaar zijn. In de nieuwe publicatie introduceert het platform daarom een ‘weerbaarheidsreserve’ voor zelfstandigen in vier varianten. Elk van de varianten verhoogt de weerstand van zelfstandigen door de opbouw van een individueel potje, aan te spreken bij crisis en (eventueel) ander financieel onheil.
Met deze weerbaarheidsreserve erbij is het plan Investeren in mensen helemaal onweerstaanbaar.

Frank Kalshoven
Econoom Frank Kalshoven begon als wetenschapper, werd daarna journalist (Elsevier, de Volkskrant) en heeft zich sinds 2006 ontpopt als een rasondernemer. Samen met Kees Kraaijeveld startte hij het creatieve denkbedrijf De Argumentenfabriek, waar nu dertig mensen werken.

 

Download hieronder de rapporten 'Investeren in mensen' en 'Naar een schokbestendiger arbeidsmarkt'

Tags: