vrijdag 16 oktober 2020

Reset de kinderopvang

Er waait een nieuwe wind door Nederland als het gaat om de kinderopvang. Op 30 juni heeft het platform De Toekomst van Arbeid (PTA) het advies ‘Investeren in mensen’ aangeboden aan minister Koolmees aan, met daarin het hoofdstuk ‘Jonge kinderen en hun werkende ouders’. Hoogleraar economie  Janneke Plantenga en Gijs van Rozendaal van het Kinderopvangfonds beschrijven in BBMP 5 2020 de voorstellen van het Platform de Toekomst van Arbeid.

Deze vormen een doorbraak in Nederland, vooral door de betrokkenheid en visie van werkgevers. Tot nu toe waren de professionals (inclusief de aan hen gelieerde organisaties) het meestal wel eens over wat er nodig is voor jonge kinderen en voor jonge ouders. Maar dat was vooral preken voor eigen parochie.

Anno 2020 realiseren de werkgevers in Nederland zich twee zaken. Ten eerste de noodzaak om gezinnen met jonge kinderen goed te ondersteunen, zonder hoge kosten voor kinderopvang, lastige regelingen, terugvorderingen en gedoe. Minstens zo belangrijk is het besef dat iedereen nodig is op de arbeidsmarkt van straks.

Als dat het streven is, dan kun je niet anders dan teruggaan in de keten met de slogan ‘niemand met achterstand naar het primair onderwijs’. Dan komt meer ‘ontwikkeltijd’ voor kinderen snel in beeld en het zit in de genen van werkgevers dat je vervolgens zaken die samenhangen, logistiek, ook in samenhang moet regelen. Dat is wat Toekomst van Arbeid doet en dat is waar werkgevers, die aan het platform deelnemen voor pleiten.

Download hier het artikel