vrijdag 14 augustus 2020

Gelijke kansen voor elk kind

De Stichting Platform de Toekomst van Arbeid presenteert een vernieuwende visie voor werkende ouders en hun jonge kinderen. Een sprong richting kinderopvang als basisvoorziening met een speelleerschool voor jonge kinderen en bredetalentontwikkellng (BTO) voor 6- tot 12-jarigen. De 1- tot 4-jarigen uit lage inkomensgroepen mogen 16 uur per week gratis naar de speelleerschool en de BTO valt onder onderwijs. Gijs van Rozendaal, namens de regiegroep
Kindcentra 2020 in het platform, geeft uitleg. Een interview in Management Kinderopvang door Carla Overduin. Download het interview hieronder.

Interview: 'Gelijke kansen voor elk kind'